2019 6 ukers kurs i J80 onsd høst opplæring i kjølbåt med genakker
Dato: 21.08.2019
Klokkeslett: 18:00
Er du allerede medlem eller har deltatt på kurs/trening/samling i KNS
behøver du kun å fylle ut fornavn, etternavn og fødselsdato.
Deretter trykker du på "Sjekk medlemsskap...".
De resterende opplysningene fylles inn automatisk.

Eksempel på utfylling:
Fornavn Etternavn
Ola Normann
Ola Normann-Hansen (etternavn med bindestrek)
Ola Normann Hansen (flere navn uten bindestrek)
Fornavn:*      
Etternavn:*    
Fødselsdato:*
(dd.mm.åååå)     
Sjekk medlemskap i KNS – Ikke medlemmer fyller ut nødvendig informasjon
Adresse: Gatenr: Inngang:
Postnr./Sted:*    
E-post:*     
Telefon privat:  Mobil:   Arbeid: